Niet praten maar bouwen

Sp_plakzuilDiscussies met de politiek liepen de afgelopen dagen als een rode draad door mijn werk. In Bussum waren Joan en ik uitgenodigd voor een brede discussie met de raadscommissie. Bussum is voor ons vergelijkbaar met Rotterdam: het zijn doeners. Problemen zijn er voor hen om op te lossen, niet om er jarenlang over te praten. Wij bouwen dus veel in Bussum. De discussie met de raadscommissie verliep in dezelfde zakelijke sfeer. Men vroeg zich vooral af wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik hou daar wel van.

In Hilversum mondde een discussie-avond over de financiële positie van corporaties uit in een druk mailverkeer tussen mij en de SP. Die mail-discussie was te volgen op de website van de SP. Maar ook op de PvdA-website vindt je hier teksten over. Ik vind dat een leuke en zinvolle manier van discussiëren. En laten we hopen dat dit uiteindelijk ook leidt tot tot meer woningbouw in Hilversum.