Geld motiveert

Veel corporaties hebben problemen met het financieren van hun investeringen. Ondanks dat Dudok Wonen een rijke corporatie is, geldt dat ook voor Dudok Wonen. Er was zelfs een moment dat wij in acute financieringsproblemen dreigden te komen. Een normaal bedrijf gaat dan failliet; een corporatie gaat dat niet zo snel maar komt dan wel onder rijkscuratele. Met snel handelen is dat voorkomen. Onze leningen zijn weer voor een tijd op orde. GeldMaar daarmee zijn we er nog lang niet. Om nieuwe calamiteiten te voorkomen moet er nog veel veranderen. En dan heb ik het niet alleen over kostenbewust gedrag en een succesvol verkoopprogramma. Het mag niet gebeuren dat we problemen niet op tijd signaleren. Daarom moet elke afdeling, elke medewerker haar financiele administratie en rapportages verbeteren. Dat is voor iedereen een uitdaging. ViewPoint kan daarbij helpen; mede daarom heeft de uitrol van ViewPoint de hoogste prioriteit gekregen.

Maar met deze verbeteringen zijn we er nog niet. Er wordt hard gezocht naar nieuwe, grensverleggende wegen om onze investeringen te financieren. Daarover praten we intensief met onze commissarissen en diverse banken. Dat gaat voorspoedig, maar tegelijkertijd is het een traject van lange adem. Gelukkig worden daarbij ook de lichtpunten van de kredietcrisis zichtbaar. Geld lenen wordt steeds goedkoper. Wij hebben voor 300 miljoen aan leningen. Als we de rente op deze en nieuwe leningen kunnen verlagen, sparen we jaarlijks vele miljoenen uit. Dat bereiken we niet vanzelf maar zo’n perspectief motiveert wel om er hard aan te blijven werken!