Grote corporaties raken geisoleerd

De grote corporaties isoleren zich steeds meer van de andere corporaties Of andersom natuurlijk. Dat beeld ontstaat als je kijkt naar de steunbetuigingen die recent zijn gegeven aan corporatie De Veste. Deze corporatie procedeert tegen het rijk om af te komen van de achterstelling van corporaties ten opzichte van commerciële partijen. 118 Corporaties ondersteunen De Veste. En deze week schreven nog eens 40 corporaties de minister een brief hierover. En dan valt op dat de echt grote corporaties deze initiatieven nauwelijks ondersteunen. Waar zou dat toch aan liggen? Echt weten doe ik het niet maar visies en belangen lijken ver uit elkaar te liggen. Toch jammer want alleen samen kunnen we echt wat veranderen.