Corporaties niet verantwoordelijk voor wijken

‘Zo langzamerhand kom ik tot de conclusie dat de huursector moet worden gesplitst in twee sectoren. Eén sector waar ongestoord woongenot door de verhuurder wordt gegarandeerd. Zij die zich gedragen als fatsoenlijke huurder, buurman en buurtgenoot, hebben recht op ongestoord woongenot. Daarnaast is een klein deel van de huursector bestemd voor huurders die gestoord woongenot normaal vinden.’

Deze uitspraak las ik in een essay dat Lenny Vulperhorst in opdracht van VROM aan het schrijven is. Als het gaat om die overlast bezorgende huurders, hoopt hij dat corporaties hun activiteiten dan vooral richten op een betere toekomst van de kinderen van deze huurders. Daar valt volgens hem het meest te bereiken.

Verder vindt hij dat corporaties niet verantwoordelijk zijn voor de wijken. ‘Daarvoor zijn er te veel partijen in de wijken actief en het ontbreekt corporaties aan sturingsmiddelen om op ‘gezaghebbende wijze waarden op te leggen’ aan andere partijen. Daarvoor hebben we de lokale overheid (uitgevonden)’, zo stelt Vulpenhorst.’

Het essay dat Vulperhorst aan het schrijven is, staat vol met meer uitdagende voorstellen. Ik denk dat als het essay straks uitkomt, er veel stof zal opwaaien. Ik heb al één keer mogen aanschuiven bij de totstandkoming van het essay. En ik verheug me nu al op de verdere discussie. Want hij stelt veel belangrijke zaken aan de orde.

Jeugd