Betaalbaar wonen

Aktieplan_betaalbaar_wonen_2Soms ben ik net een joker. We hebben ambities en die moeten we zichtbaar maken. In dit geval moest ik in een doos gaan staan en reklame maken voor het aktieplan betaalbaar wonen. Maar ook in dit geval heiligde het doel de middelen. Samen met de gemeente Hilversum en de andere corporaties hebben we een plan opgesteld om meer te bouwen. We hebben elkaar geïnspireerd. Op allerlei plaatsen gaan we meer doen. Voor Dudok Wonen betekent het ondermeer dat we voor jongeren tientallen spaceboxen gaan plaatsen naast het raadhuis. Voor zo’n doel ben ik tot veel bereid.