wonen in beweging

Wonen_in_bewegingAf en toe moet de organisatie aangepast worden aan veranderingen in het werk. Soms is dat een louter juridische verandering waar mensen in hun dagelijkse werk weinig van merken. Maar de afgelopen week bracht ‘wonen in beweging’ veranderingen zeer dicht bij de mensen op de Vestigingen. De verschuiving in takenpakketten was voor de één plezieriger dan voor de ander. De vestigingsmanagers stonden voor de opgave om dat aan iedereen op een goede manier te vertellen. Ik benijd ze niet. Vooral omdat het meer is dan een technische mededeling. Het maakt voor sommigen nog zichtbaarder hoe er door Dudok Wonen naar iemands talenten en hiermee samenhangende groeiperspectieven wordt gekeken. Dat kan confronterend zijn maar is wel onontkoombaar. Ik hoop dat iedereen straks de verandering een goede plaats kan geven.