Diner pensant

Restaurant_julienAls je mensen met een drukke agenda bij elkaar wilt krijgen, organiseer je tegenwoordig een ‘diner pensant’. Dit houdt in dat je weer een avond niet thuis bent. Maar dat je ook interessante mensen kan ontmoeten. Deze keer kwam de uitnodiging van de hoogste baas van het Ministerie van VROM. Om er te komen moest ik eerst in een onbestemd Haags etablissement allemaal gangetjes met gevaarlijke afstapje doorkruisen om uiteindelijk in een wat oubollige maar wel gezellige eetruimte te komen. Ik had geluk. Ik zat aan de goede tafel met inspirerende mensen. Naast mij zat een ‘Scientific Director’ van de Tilburgse universiteit. Hij zei niets van de volkshuisvesting te weten maar hij moest voor de SER wel een rapport schrijven over de toekomst van de volkshuisvesting. De discussie werd ingeleid door een professor die zich vertwijfeld afvroeg of het ooit nog wel goed zou komen met de volkshuisvesting. Als je dan ook nog non conformistische denkers als Jan Kees Helderman en Rene Scherpenisse aan tafel hebt, dan weet je dat het een goede avond tegemoet gaat. Ik weet overigens niet meer wat ik heb gegeten.