Kansen pakken

Kanskaart_2Welkekans moet Dudok Wonen hebben opgepakt over 5 jaar? Die vraag stondcentraal in ons gesprek met de gemeente Hilversum. Wethouders,raadsleden en ambtenaren lieten zich van hun beste kant zien. Met behulp vaneen speciaal voor deze avond ontwikkeld kansspel stroomden deambities over de tafel. Energiebesparing, betaalbaarheid, levensloopbestendigheid, extra steuntjes, en nog vele andere kansen werden benoemd. Fanatieke discussies en humoristischespelmomenten wisselden elkaar af. Aan het eind van de avond hadden weeen rijke oogst van ideeen voor onze strategienota 2009 -2012. Daar was ik natuurlijk heel blij mee. Maar misschien was ik welhet meest tevreden over de sfeer waarin iedereen werkte. Er was eensfeer van vertrouwen. Zoiets moet je gegund worden. Gemeente, bedankt daarvoor! Ennatuurlijk ook Vastgoed en Communicatie die hier hard aan hebbengewerkt. Dit geeft vertrouwen voor de gesprekken die we nog met vele anderepartijen gaan voeren.