Schilders van de ziel

Affiche_symbolismeDenker_gehavend

Ik keek naar buiten en zag dat de ‘denker’ van Rodin nog steeds pijnlijk ontbrak in de beeldentuin. Zwaar gehavend staat hij in de kelder van het Singer Museum in Laren. Lang kon ik daar niet over peinzen. In de enige vergaderzaal van het museum luisterden en discussieerden een twintigtal nieuwe collega’s. Elk half jaar krijgen nieuwe medewerkers een uitgebreide doorkijk in onze bedrijfsstrategie en activiteiten. Aan het eind van de dag volgde een korte rondleiding langs de expositie ‘schilders van de ziel’. Deze schilders gaven een eeuw geleden uitdrukking aan hun gevoelens van weemoed en verlangen in een snel veranderende tijd. Zij waren bang voor de toekomst. Gelukkig kon ik die bange gevoelens niet ontdekken bij onze nieuwe medewerkers. Integendeel, ik was trots op het enthousiasme dat ze uitstraalden. En natuurlijk hoop ik dat iedereen het een zinvolle dag vond.