Radertjes in projecten

ProjectmanagementVroeger bestond ons werk voor het grootste deel uit routinematig werk. Dat is fors veranderd. Dat komt omdat we steeds meer in de buurten aan het werk zijn. Daar zijn de opgaven nooit hetzelfde. En elke opgave vraagt veel projectmatige samenwerking van onze medewerkers. En dat is niet makkelijk. De komende maanden besteden we daarom extra aandacht aan de techniek van het projectmatig werken. Vandaag werd gestart in het Managementteam met steun van Wiebe Broekema van Pentascope. Na de zomervakantie wordt dit op maat verbreed naar andere medewerkers. Ik vind het toch altijd weer knap als mensen in een projectgroep de radertjes soepel laten draaien. En het mooiste is dat we er elke dag beter in lijken te worden. Hopelijk merken onze bewoners dat ook.