Governance code

Vandaag vergaderde de Ledenraad van Aedes, de koepel van woningcorporaties. Met een grote meerderheid stelden we daar een Governance Code vast. Dudok Wonen heeft al zo’n code. Daarin heeft onze Raad van Commissarissen bijvoorbeeld vastgelegd hoe om te gaan met allerlei ethische kwesties. De nieuwe code van Aedes regelt nog meer zaken. De code wordt verplicht voor elke corporatie. Ik denk dat dit een goede zaak is.

KlaslokaalVerder is gepraat over de mogelijkheden van een gezamenlijk aanbod aan de toekomstige minister van VROM. Waar willen wij het verschil betekenen? Dat het te maken moet hebben met achterstandswijken, leek iedereen te onderschrijven. Maar wat bied je nu aan? Volgens mij gaat het vooral om ‘vitale wijken’ en ‘zelfredzame mensen’. We kunnen ons natuurlijk uitsluitend richten op het opknappen van woningen. Maar is het halveren van de schooluitval niet minstens zo belangrijk voor mensen en hun wijk? Daar hebben corporaties geen verstand van, maar ik weet zeker dat wij daar samen met anderen ook veel in kunnen betekenen. Ik denk bijvoorbeeld aan het bouwen van goede schoolgebouwen. Of om onze aannemers te verplichten om bij elk bouwproject een leerlingbouwplaats in te richten. Ik hoop dat we over enige tijd tot een overtuigend aanbod kunnen komen.