Great place to live

Great_place_to_live‘Voor jongeren is een woningcorporatie niet meer dan een oost-europese rij van wachtenden voor een woning’. Tot die uitspraak kwam ik vanmiddag in een gesprek met een Aedes-medewerker. Dat deze uitspraak diep uit mijn hart kwam, lag vooral aan het feit dat ik gister bezoek had van aanstormend talent van ‘great place to live‘. Dit initiatief is vooral bedoeld om mensen bij elkaar te brengen die jong van geest zijn. En om initiatieven te ontplooien de niet langs de geijkte wegen verlopen. Ik voel me daar door aangesproken. Als corporatie moeten we niet meer worden gezien als wachtrij maar als een springplank. Als een springplank naar zelfontplooiing en stedelijke vitaliteit. Ik zou graag zien dat de inzet van Dudok Wonen wordt gekoppeld aan de leefwereld van jongeren. Juist voor hen kunnen wij het verschil betekenen. Ik hoop dat we het komend jaar, wellicht met inspiratie van ‘great place to live‘, een kleine stap vooruit kunnen zetten.