Stille krachten in de organisatie

Vanochtend vond ik een verhuisinstructie op mijn bureau. Gister was daar al een nieuwe verhuisbrief aan vooraf gegaan. Als je die stukken leest, wordt je je extra bewust van wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Onze verhuizing naar het nieuwe pand is één grote logistieke operatie. Hans en Greet zijn in deze fase de grote motoren waarop we draaien. Natuurlijk samen met vele anderen. Je hebt altijd de neiging om, als iets goed loopt, dat normaal te vinden. Maar dat is natuurlijk niet normaal; het zijn megaprestaties. Ik neem nu al mijn petje voor jullie af!