Europa ondergang corporaties?

Oranje uitgedost, vlak voor Nederland – Argentinië, werd ik in de vergadering van Het Netwerk getrakteerd op een doorkijk naar Europa. Rudy_de_jongWat betekent Europa voor woningcorporaties? Het is niet de eerste keer dat we daar over praten maar het beeld wordt steeds scherper. Europa kan ons volkshuisvestingssysteem opblazen omdat er in Nederland sprake is van zware concurrentievervalsing en afscherming van markten. En dat mag niet van Europa!

Volgens Rudy de Jong van Wonen Limburg (zie foto) kan het twee kanten op gaan. Als we ons defensief opstellen en proberen bestaande privilege te behouden dan worden op termijn woningcorporaties gemarginaliseerd. We kunnen ook kiezen voor de aanval. We moeten ons ontdoen van onze laatste privileges (rijksborging van onze leningen en vrijstelling vennootschapsbelasting) en we moeten ons werkterrein verbreden tot Europa. Dat zet aan tot denken! En we kunnen daar niet te lang over kunnen denken. De strategie die we als sector het komend jaar kiezen, kan al bepalend zijn voor winst of verlies!