Niet solidair met huurders in Amsterdam

Het is een keerpunt voor Amsterdam. Voor het eerst sinds lange tijd neemt de sociale woningvoorraad toe. Dat staat in de samenwerkingsafspraken die deze week zijn ondertekend door gemeente, corporaties en huurders.

Het is een mooi akkoord want de samenwerkingsafspraken gaan niet alleen over nieuwbouw. Ze gaan ook over huurverlaging als de huur niet opgebracht kan worden, het gaat over minder woningverkoop, het gaat over samenwerking bij verduurzaming en we focussen op ontwikkelwijken. Maar hoe solidair zijn die afspraken eigenlijk?

De rekening

Alle ambities worden betaald met een miljard euro aan extra corporatieleningen en subsidies van de gemeente. Maar ook de huurders betalen; de huren stijgen iets harder dan de inflatie. Ook dat geld is hard nodig en moet worden betaald omdat de rest van Nederland niet solidair is met de huurders in Amsterdam en andere grote steden. Hoe zit dat precies?

Vorig jaar sloten Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord. Daarin werd afgesproken dat de huurprijzen gelijk oplopen met de inflatie. Maar voor gebieden waar de volkshuisvestelijke opgaven groot zijn en de financiele positie van corporaties kwetsbaar, kan een huurverhoging worden overeengekomen tot 1% boven de inflatie. Daarom is in Amsterdam een hogere huurverhoging overeengekomen.

De echte aanleiding van die extra huurverhoging ligt bij de verhuurdersheffing. Deze belasting treft de corporaties in grote steden extra hard omdat de verhuurdersheffing gekoppeld is aan de waarde van de woning. Dat leidt uiteindelijk tot een extra hoge rekening voor huurders in grote steden. Deze huurders zijn dus slechter af dan overige huurders. Met dank aan de rijksoverheid.

Geen solidariteit

Die oneerlijke lastenverdeling moet dus bij de belastingdienst worden veranderd. Maar vreemd genoeg wil – in afwachting daarvan – zowat niemand tussentijds de lasten eerlijk delen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het Sociaal Huurakkoord. Daarin staat geen pleidooi over een eerlijker verdeling van de verhuurdersheffing. Of een voorstel om corporaties met de laagste verhuurdersheffing mee te laten betalen om ook in de grote steden de huurstijging tot de inflatie te beperken. Helaas kent het huurakkoord van Aedes en de Woonbond die solidariteit niet. En zo komt het dat de Amsterdamse huurders een hogere huurverhoging moeten betalen dan veel andere huurders. Geen solidariteit dus. Triest toch?