Eenzaam of co-living

Gemeenschappelijke ruimtes stimuleren de ontmoeting. Dat kan helpen om vereenzaming te voorkomen. Dit was vorige week de boodschap van De Key bij de start bouw van de 1000e studentenwoning. Dat klinkt goed, maar voor wie zijn gemeenschappelijke ruimte van echte waarde?

Deze week waren we in Berlijn op een congres over Blended Living. Onze koepel Kences ondersteunde dit congres. Blended Living is de verzamelnaam voor woonconcepten waar wonen, werken, leren en welzijn elkaar raken. Co-living verbeeldt een deel van deze woonconcepten.

Co-living is voor mensen die eigen ruimte afstaan in ruil voor collectieve ruimte en extra diensten. Over wat je daarmee bereikt, gaf het congres een spectaculair overzicht van concepten en bedoelingen. Zoiets roept de vraag op, hoe De Key hier in staat. De Key heeft al tientallen jaren ervaring met woongroepen en collectieve studentenhuisvesting. Maar met onze Startblokken en vooral met Lieven zijn we in een nieuwe fase terecht gekomen.

Sodexo family

Lieven combineert verschillende jonge doelgroepen. Van studenten tot werkende jongeren. Van kwetsbare jongeren tot kunstenaars. De collectieve ruimtes kennen vernieuwde inrichtingen en gebruiksmogelijkheden. Maar wat is nu echt de toegevoegde waarde van deze vorm van co-living? Gaat het om het bestrijden van eenzaamheid. Of, zoals bij de startblokken, om ‘building a future together’? Of iets heel anders?

De ‘Sodexo family’ heeft al 25 jaar ervaring met een co-living concept waarbij met stuurt op zes dimensies (met hun eigen waarden).

Een aardig framework voor concept-ontwikkeling. Bij ‘gezien worden’ (recognition) merkte iemand op dat collectieve ruimtes niet eens gebruikt hoeven te worden, als men maar weet dat er collectieve ruimtes zijn. En dat die ruimtes intimiteit moeten uitstralen (‘pyjama ruimtes’).

Diversiteit

Het denken in vastomlijnde concepten, kent zijn beperkingen. Elke situatie is anders. En wat nog belangrijker is, concepten moeten zich kunnen ontwikkelen. Bij de Startblokken is vooral ruimte gegeven aan zelforganisatie. Daarbij zie je dat de verschijningsvorm van het samenleven steeds verandert. En dat de collectieve ruimtes de verandering moeten kunnen faciliteren.

Co-living vraagt ook vernieuwing van onze dienstverlening. Ligt normaliter de nadruk op gebouwbeheer, bij co-living gaat het ook steeds meer om hospitality. Daarmee kan je bijdragen aan het vergroten van de woonbeleving. En van het geluk van mensen?

The Future is Blended

De organisatoren van het congres zijn er van overtuigd dat nieuwe woonconcepten nodig zijn om aan te sluiten bij veranderingen in steden en de verschuivende werk- en woon behoeftes van mensen. Niet alleen van jonge mensen maar ook van oudere mensen. Daar twijfel ik niet aan. En daar valt voor De Key nog veel in te ontwikkelen, niet alleen voor de nieuwbouw maar ook voor ons bestaand bezit.

.

Met dank aan Warner en Joep, enkele van onze drijvende krachten achter co-living