Oppervlakte als residuele sluitpost

Straks rijden er alleen nog maar elektrische auto’s. Dat schrijft het kabinet in reactie op de voorstellen van de klimaattafels. Dat is goed nieuws. Maar voor onze huurders heeft het kabinet geen goed nieuws.

Geen woord over de gevraagde halvering van de verhuurdersheffing. Voor corporaties komt er wel een energiesubsidie van € 100 miljoen maar die valt in het niet bij belastingverzwaring van meer dan € 1 miljard.

Het beeld is dus wel duidelijk. Corporaties moeten keuzes maken. Maar wat is dan het belangrijkste: betaalbaarheid, beschikbaarheid of duurzaamheid?

Betaalbaarheid

Betaalbaarheid staat voor mij bovenaan. Dat is immers het belangrijkste middel dat we hebben om mensen met een kleine beurs te huisvesten. Onze huizen moeten natuurlijk ook duurzaam zijn. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid staat bij mij dus op de tweede plaats. Daarmee komt beschikbaarheid automatisch op de laatste plaats. Het aantal woningen lijkt daarmee de ‘residuele’ sluitpost.

Meer of minder woningen

Gaat De Key dus krimpen? Dat hoeft niet. Hoe dat kan, heb ik al uitgelegd in mijn vorige blog. Verkoop vooral grote woningen en bouw er kleinere woningen voor in de plaats. Daarmee kan De Key blijven groeien.

En is een kleiner oppervlak nu erg? Huishoudens worden ook steeds kleiner. Ondanks het kleiner worden van woningen, neemt daardoor het aantal vierkante meters per persoon nog steeds toe. Het oppervlakte als residuele sluitpost is dus acceptabel.

Ik ben benieuwd wat gemeenten, huurdersorganisaties en andere corporaties zien als hun ‘residuele sluitpost’?

In Lieven bouwt De Key woningen met een oppervlak tussen 20 en 50 m2