De Key bouwt community’s

De Key is specialist in woonstarters. Deze kanteling heeft De Key twee jaar geleden ingezet. ‘Dat is een overzichtelijke verandering’, dacht ik. ‘Dan bouwen we wat kleiner en verhuren we vaker aan starters.’ Maar er blijkt meer te veranderen dan ik had voorzien. Onze inzet voor woonstarters mondde vorig jaar al snel uit in een bijzonder project: Startblok Riekerhaven. Daar vormen 565 woonruimtes nu een heuse community. Jonge mensen geven hier samen vorm aan hun leven en hun toekomst. Met zelfbeheer en zelforganisatie. Dit community-principe proberen we nu ook te vertalen naar andere situaties:

  • In Nieuw West bouwen we een groot nieuwbouwcomplex dat lijkt op het Startblok. Maar terwijl het Startblok aan de rand van een wijk ligt, gaat het hier om een gebouw midden in een wijk. Dat nodigt uit tot een ontwerp met veel aandacht voor de verbinding met de omgeving. We kijken wat we samen met de buren kunnen organiseren. We bouwen extra collectieve ruimten. We selecteren bewoners die iets voor een ander willen betekenen. Stap voor stap ontstaat zo een ontwerp dat zich aan de communty-gedachte heeft aangepast.
  • In Noord komt een ‘groen’ Startblok. Hier bouwen we – samen met Eigen Haard – aan iets dat gaat lijken op een zelfvoorzienende energiecommunity. Gesprekken met bewoners in omliggende gebouwen inspireren. Daar gaat nog veel uitkomen, vermoed ik. 
  • Waarschijnlijk kan in bestaande woningcomplexen de instroom van woonstarters iets extra’s gaan betekenen. Wat als we ook hier mensen uitdagen om iets te betekenen voor hun buren? Jong en oud helpt elkaar. Jongeren houden een oogje op kwetsbare mensen? De samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties wordt nog meer gezocht?

Het voelt allemaal onwennig. In onze zoektochten lopen we tegen allerlei nieuwe vragen aan. Wat betekent deze manier van denken voor de toekomst van De Key? Worden we een specialist in community’s? Worden we een corporatie die niet zozeer woningen distribueert maar sociale verbindingen faciliteert? Worden we een corporatie die zich specialiseert in dienstverleningsketens met andere maatschappelijke organisaties? 

We gaan het de komende jaren zien. Het denken is pas begonnen.

.


Het manifest ‘Building a future together’ op het Startblok Riekerhaven is door elke bewoner ondertekend.