Zelfbeheer en zelf-organisatie

‘Eigenaarschap’. Het vormt één van de drie pijlers in de koers van De Key. Toen we dat twee jaar geleden voor het eerst opschreven, kon ik niet overzien waartoe dit zou leiden. Enkele contouren worden nu zichtbaar. Wooncoöperaties komen voorzichtig op onze agenda. We onderzoeken nieuwe sociale koopvormen die bruikbaar zijn in Amsterdam. Maar de spectaculairste ontwikkeling is toch het Startblok Riekerhaven. Daar wordt een volstrekt nieuwe vorm van eigenaarschap ontwikkeld. 

Het Startblok staat voor ‘building a future together’. Jongeren uit de hele wereld kunnen samen een plaats verwerven in de (Nederlandse) samenleving. Hiervoor geeft De Key de woningen in zelfbeheer aan de bewoner. Nu is zelfbeheer niet echt nieuw voor De Key. Maar het Startblok staat ook voor ‘zelforganisatie’. En daar is De Key minder bekend mee. Op het Startblok is ruimte voor (collectieve) initiatieven op het gebied van wonen, werken, onderwijs, ondernemerschap, wereldburgerschap, etc. De Key is hierbij slechts faciliterend, niet initiërend of sturend.

Dan klinkt eenvoudiger dan het is. Je kan niet zomaar 550 jongeren bij elkaar zetten en dan hard weglopen. De jongeren zijn zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op het wonen in een community van werkende jongeren, studenten en statushouders. Woongroepen zijn geformeerd. Iedereen heeft een manifest ondertekend. Er wordt gestart met een systeem van buddy’s, coachen, gangmakers en projectmakers.

Bewoners worden door De Key ondersteund (en krijgen betaald) voor het beheer van de gebouwen, de verhuur en de communicatie. Op 1 juli 2016 worden de sleutels overhandigd aan de jongeren. Het is dan aan hen om het zelf te doen. Zelfbeheer én zelforganisatie. Of moet ik zeggen samenbeheer én samenorganisatie?

manifest startblok grootook mijn handtekening staat onder het manifest

(Startblok Riekerhaven is tot standgekomen in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West, Socius, jongeren, bedrijven en vele maatschappelijke organisaties)