verdienen aan energiebesparing

Woonlastenwaarborg_woonbondIn een vrolijke sfeer nam ik het eerste exemplaar van de woonlastenwaarborg in ontvangst. Het is een methode om huurders te laten verdienen aan energiebesparende maatregelen. Ik was onder de indruk van dit mooie product van Aedes en de Woonbond. Ter voorbereiding hiervan had ik snel gexefnventariseerd hoeveel woningen wij energiezuiniger maken. Ik was verrast. Sinds 2003 zijn veel woningen opgeknapt of worden de komende jaren opgeknapt inclusief energiebesparende maatregelen. Bij planmatig onderhoud worden energiebesparende maatregelen gratis meegenomen. Zo wordt in tien jaar 90% van onze woningen energiezuiniger. De helft van deze woningen stijgt zelfs met drie of meer klassen in het energielabel. Dat zijn toch mooie stappen.