Wat is voor ons de lerende organisatie?

Spiraal_dudok_werktOnze alsmaar veranderende omgeving vraagt dat wij meebewegen en vooral blijven leren. Maar wat betekent dat nu voor elke medewerker, voor elke leidinggevende? Om die vraag te beantwoorden was een extern deskundige in het managementcafé uitgenodigd. Hij vertelde over ‘lerende organisaties’ en hielp om onze centrale HRM-begrippen ‘bewegen, verbinden, presteren’ te laden.

Vooral het begrip ‘verbinden’ daagde uit tot discussie. Dat medewerkers zich verbinden met de doelstellingen van Dudok Wonen is natuurlijk vanzelfsprekend. Anders wil je niet werken bij Dudok Wonen. Maar wat betekent ‘verbinden’ nu in het dagelijkse werk? Daarbij kwamen een aantal nieuwe ‘V-begrippen’ naar boven zoals een gezamenlijke ‘Verantwoordelijkheid’ voelen, elkaar steeds blijven ‘Vasthouden’ en samen een ‘Veilige’ omgeving creeëren waarin je fouten mag maken en dus kan leren. De ‘loop’ die daarbij werd getekend sprak enorm aan. Die symboliseerde dat we elkaar in elk proces moeten vasthouden om niet uit de bocht te vliegen. Een kwestie van techniek dus, net als bij schaatsen. Als je bij schaatsen de bocht goed doorkomt, wordt je als het ware gelanceerd en win je.

Als je dat beseft, komt de vraag naar boven wat dit voor jezelf betekent in je dagelijkse werk en je omgang met je collega’s. Hoe bereik je dat nu? Daarvoor kregen we enkele dialoogtechnieken aangereikt. Maar ik werd vooral gegrepen door het besef dat iedereen nieuwsgierig moet blijven naar wat jouw collega beweegt. Je moet eerst luisteren om te kunnen verbinden, samen te werken en te presteren. Daarbij komen onontkoombaar de vragen naar boven wat jijzelf wilt betekenen voor de organisatie en wat je daarvoor van de organisatie nodig hebt. Als iedereen die twee vragen steeds weer voor zichzelf beantwoordt, worden we steeds meer de ‘lerende organisatie’ die we graag zijn.

Is daarmee nu alles goed geregeld? Natuurlijk niet. We moeten leren leren. Dat haal je niet uit een boekje of voer je uit volgens een vast stramien. Dat moet je de hele tijd oefenen en elkaar daarbij helpen. Dit managementcafé vormde daarin een bescheiden maar wel inspirerende stap.