Jongerenjaar boekt succes

Woningnet_verhuur_2008 In onze regio is 43% van vrijkomende woningen aan jongeren (tot 30 jaar) verhuurd. Dat las ik vandaag in de cijfers over het laatste kwartaal van 2008. Een jaar eerder was dat 39%. Deze stijging wordt toegeschreven aan het Jongerenjaar 2008. Het is een bescheiden stijging. Zeker als je verderop in de rapportage leest dat van de actieve woningzoekers 52% jonger is dan 30 jaar. Deze cijfers bewijzen dat we goed op weg zijn. Maar ze bewijzen ook dat er nog veel verbeterd kan worden in de komende jaren.