Het Gooi krimpt toch !

Krimp Ik heb het al eerder geschreven: het Gooi is de rampzaligste woningmarkt van Nederland. Hij zit potdicht, de vergrijzing slaat toe, jongeren hebben geen kansen. Onderzoekers concludeerden daaruit dat het Gooi gaat krimpen. Gewoon omdat huishoudens steeds kleiner worden en er te weinig wordt gebouwd.

Diverse politieke partijen trokken uit de krimpprognose de vreemde conclusie om helemaal niet meer te bouwen. Reden voor de gezamenlijke wethouders om het onderzoeksburo Rigo te vragen of we werkelijk gaan krimpen. En zie, plotseling konden we in de krant lezen dat het Gooi niet krimpt. Mits er in de regio tot 2024 netto 7600 woningen bijkomen.

Deze week stond het Rigo-rapport op de gewestvergadering van diezelfde wethouders. Toevallig vergaderden ze ook over de regionale bouwambities tot 2021. Volgens de provincie zouden er in het Gooi 7000 woningen bij moeten komen. De wethouders vonden 5000 woningen meer dan genoeg. Ik was redelijk verbijsterd. Zonder enige vorm van tegenspraak ging men naar het volgende agendapunt. We gaan dus wel krimpen.

Ik attendeerde de wethouders nog wel op de consequenties. Willen we voorkomen dat – zoals we ook deze week weer in de krant konden lezen – winkels, bedrijven en zorginstellingen geen personeel kunnen krijgen, dan moeten we ingrijpende keuzes maken in het voordeel van jongeren. De wethouders hielden hun gezichten volledig in de plooi. Ik wacht vol spanning op de toekomst.