voorkom de ondergang van Dudok Wonen

Roel_in_t_veldHij was mijn vroegere buurjongen. Maar hij was indertijd niet zichtbaar voor mij omdat hij dertien jaar ouder was. Zijn vader staat me wel helder op het netvlies. Lang, dun en ongenaakbaar. Hij was directeur van mijn lagere school.

Die buurjongen heet Roel in ’t Veld. Nu hoogleraar, een blauwe maandag minister, en behorend tot de categorie mensen waar ik alleen maar met open mond naar kan luisteren. Dat gebeurde dan ook bijna letterlijk tijdens een ontmoeting in een managementcursus. Vroeger raakte ik in dit soort ontmoetingen altijd ontmoedigd. ‘Zo slim kan ik nooit worden’, dacht ik dan. Tegenwoordig is er sprake van berusting, waardoor ik ook beter kan luisteren. Roel in ’t Veld begon met de stelling dat de toekomst ‘onkenbaar’ is. Hij valt dus niet te voorspellen. ‘Je kan wel proberen toekomstscenario’s te schetsen, maar het kiezen voor één van deze scenario’s is een dwaze daad. Je kan het beste een handelingsstrategie ontwerpen waarin je in elk scenario als bedrijf niet ten onder gaat’, aldus in ’t Veld.

Met deze verwarrende boodschap zijn tien directeuren naar huis gestuurd. Komende week praat ik met alle leidinggevenden over ons jaarplan 2009. Ik ben benieuwd of het me – na deze boodschap – lukt om nog enige orde te brengen in het gesprek over ons jaarplan.