Oorlog met den Haag

Oorlog_2Langzaam dringt het tot me door. Bij het opstellen van onze begroting voor 2009 blijkt dat we ineens meer dan 200 miljoen aan financieringsruimte zijn kwijtgeraakt. Het is het effect van diverse maatregelen in den Haag. Daardoor moeten we onze ambities aanpassen tenzij we versneld huurwoningen omzetten in betaalbare koopproducten.

Op internet zie ik dat er een spoeddebat met minister Vogelaar komt. Men is bezorgd over het toenemend aantal corporaties dat uit het stelsel wil treden. Dat is voor corporaties namelijk de enige manier om te ontkomen aan het ‘grote graaien’ uit de corporatiekassen. Ik lees de oorlogstaal van een aantal corporatiedirecteuren. En na vandaag kan ik ze helemaal geen ongelijk meer geven. Als ze in den Haag steeds meer de messen slijpen, moeten ze niet verbaasd zijn dat ze oorlog krijgen.