Huurders zijn overwegend grijs

Ouderen_strip 60% van onze huurders is ouder dan 55 jaar. Slechts 6% is jonger dan 35 jaar. Voor het eerst hebben we dit soort cijfers verzameld. Ik ben onthutst. Vervolgens hoor ik dat de doorstroming in onze regio dramatisch stagneert. Het aantal vrijkomende huurwoningen is gedaald naar ca 100 woningen per maand. Dat is bijna een kwart minder dan vorig jaar. Geen doorstroming betekent minder kansen voor jongeren. Op die manier wordt ons huurdersbestand nooit een afspiegeling van de bevolking. ‘It is time for a change’, zou Obama zeggen.