Gescheiden vrouwen uit de wachtrij

Relatiemagazine_dudok_wonen Het is een terugkerend ritueel. Met hongerige blik ondervraagt Alexander Bunt me over mogelijke onderwerpen voor onze bladen. Ik stel voor om aandacht te besteden aan ons experiment met Sociale Koop voor gescheiden vrouwen. Zij hoeven hun woning niet te verkopen; voor hen geen oost europese wachtrij aan onze balie voor een huurwoning. Dankzij Sociale Koop kunnen ze blijven wonen in hun koopwoning. Een voor Nederland unieke vorm van bewonersondersteuning!

Alexander komt steeds vaker langs. Dat komt omdat wij onze schriftelijke communicatie aanzienlijk hebben uitgebreid. Onze nieuwsbrieven zijn geprofessionaliseerd, het bewonersblad Leef is nog leuker en interessanter geworden en voor onze belanghouders verschijnt er nu zes keer per jaar een relatiemagazine. Dat doen we niet voor niets. Uit de bij ons uitgevoerde visitatie kwam naar voren dat onze communicatie voor verbetering vatbaar is. Dat hebben we opgepakt, onder andere via onze bladen. Dat Alexander mij daardoor vaker indringend bevraagt, heb ik er graag voor over.