Energie Bespaar Platform

Om energie te besparen hoeven onze huurders niet op energiebesparende maatregelen van Dudok Wonen te wachten. Daarvoor zet WoonEnergie zich in. WoonEnergie levert een groot deel van onze huurders groene en betaalbare energie. Milieu_centraalZe hebben nu ook een programma ontwikkeld om huurders te helpen om zelf energie te besparen. Vandaag hoorde ik dat het programma start zodra er voldoende corporaties aan meewerken. Als commissaris van WoonEnergie hoop ik natuurlijk dat zich straks voldoende corporaties melden. De voortekenen zijn gunstig. En mensen die nu al trappelen van ongeduld, verwijs ik graag naar tips van Milieu Centraal, één van de bedrijven die dit initiatief ondersteunt.