consumenten souvereiniteit

Volk_1Biedt woningzoekenden het  perspectief op het realiseren van een eigen wooncarrière. Stop dus met alle bindingseisen, vergroot de keuzevrijheid bij het vinden van een woning. Slechts voor een beperkt aantal mensen moeten de regels een vangnet vormen. Dat is kort gezegd het advies dat de overkoepelende organisaties van huurders, corporaties, gemeenten en provincies aan de minister hebben gestuurd.

In onze regio is het omgekeerde aan de hand. Mensen van buiten de regio zijn kansloos door de regels. In het Gooi gaat het ‘eigen volk’ voor. Van de door partijen bepleite ‘consumentensoevereiniteit’ is geen sprake. Het komend jaar gaan de corporaties en gemeenten de regels in de Gooi en Vechtstreek weer eens onder de loep nemen. Ik neem deze brief zeker mee naar het overleg. Hopelijk krijgen ook de consumenten in het Gooi straks meer te kiezen.