Integriteit bij de rechtbank

Rechtbank‘Meneer, voor wooncorporaties is integriteit van het allergrootste belang. Beseft u dat wel?’ De vraag van de rechter leek niet te landen. Het antwoord wees eerder op het tegendeel. Mijn tenen kromden zich. In een paar zinnen werd duidelijk dat integriteit voor hem een onbekend begrip was. Aan het begin van het proces maakten beide partijen al duidelijk dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst geen zin had. Er werd dus alleen nog maar gesproken over de wijze waarop we uit elkaar gaan. Het zijn zeer ongemakkelijke momenten, voor beide partijen. Er zijn ook geen winnaars, alleen verliezers. Maar wat bij mij het meest blijft hangen, is dat we elkaar ook nooit hebben bereikt. We spraken een andere taal, leefden in een andere wereld. Het bevestigde ook dat een discussie over integriteit geen overbodige luxe is.