Sociale solidariteit in Indonesie

Image_00058Image_00061Image_00077                                               Vier conferentiedagen zijn voorbij. Het waren vermoeiende dagen maar het was het waard. Op de laatste dag hebben partijen zaken met elkaar gedaan, is de ambassade bezocht en zijn vervolgactiviteiten vastgesteld. De komende jaren zal er nog veel werk verzet moeten worden. Niet alleen voor een goed milieu maar ook om mensen op Borneo een toekomst te geven. Daarom in mijn laatste weblog vanuit Indonesie een aantal foto’s. Boven de aanvoer van illegaal hout in de haven van Jakarta. Op de derde foto de fabriek voor FSC-hout in Borneo.

De onderste foto geeft een beeld van het leven in Borneo. Dergelijke foto’s maken je nederig.

En ter afsluiting, mijn collegadirecteur Martien Kromwijk heeft geweldig werk verricht als (mede)initiatiefnemer van deze aktie Bouwen en Borneo. Mooi dat we dat soort directeuren hebben.

Banjarmasin_river_2Banjarmasin_market_4