Docent en denker

Als directeur heb je verschillende rollen. Deze week was ik vooral de denker en de docent. Woensdag was ik een halve dag docent bij het Nirov. Het betrof een afsluitende bespreking van werkstukken. Leuk om allerlei volkshuisvestelijke problemen langs te zien gaan. ’s Middags had ‘de Driehoek’ (communicatie, vastgoed en bestuur) een brainstorm over onze positionering als woningcorporatie. De belangrijkste vraag daarin was hoe we het beeld van het ‘lanceerplatfom’ verder kunnen gebruiken of vertalen naar voor bewoners en gemeenten herkenbare ambities.

Donderdag een hele dag docent bij de bestuursacademie om ambtenaren uit te leggen hoe ze het beste zaken konden doen met corporaties. ’s Avonds bij het WoonNetwerk zware discussies over hoe we gaan inspelen op het regeerakkoord. Vrijdag weer ‘back to basics’. Bespreking van de kwartaalrapportage voor de commissarissen en een overleg met buurtbewoners over het huisvesten van een begeleid wonen project. Tussendoor zag ik dat de Gooi en Eemlander een halve pagina besteedde aan de ‘metamorfose’ van de flats aan de Huslaan. Dat was een mooie afsluiting van de week.