Geen Dekker, wel Winsemius

Winsemius_3Donnerdekker_104141e_3 Het is opvallend, ik heb op mijn weblog nog nooit geschreven over Minister Dekker. Zal wel liggen aan het feit dat ze mij (en onze huurders) nooit heeft gexefnspireerd. Ze is nu afgetreden en wordt opgevolgd door Pieter Winsemius. Zo vlak voor de verkiezingen maakt het vermoedelijk allemaal weinig uit wie het ministerie leidt. Maar Winsemius verdient bij mij een warmere plek. Hij heeft de afgelopen zich intensief bemoeid met de ellende in verpauperende wijken. Onder zijn voorzitterschap verscheen het WRR-rapport ‘Vertrouwen in de buurt’. Ik hoop Winsemius in deze korte tijd toch nog iets van de wensen uit dit rapport kan waarmaken.