Mijn ambities voor Het Netwerk

Hierbij mijn antwoorden op de huiswerkopdracht voor Het Netwerk:

1. Formuleer jouw droom / focus / lonkend perspectief achter de horizon en verwerk daarin:

a. Waar wil jij je energie op richten?

Ruimte voor verandering, ruimte voor het opnieuw uitvinden van de corporatie. Dat kan door oude waarden en idealen te hernieuwen of door veranderingen in de maatschappij te vertalen in nieuwe motivaties, andere richtingen te verkennen en vernieuwing na te streven in onze ambities, werkwijzen en/of functioneren.

b. Waar wil jij je organisatie op richten?

 • in zijn algemeen het empoweren van mensen, en in het bijzonder op het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen op de woningmarkt;
 • mensen die – ondanks onze inspanningen op deze gebied – een zodanige zwakke positie hebben op de woningmarkt dienen blijvend op onze steun te kunnen rekenen;
 • wij richten ons op sociaal en economische vitale wijken en de bescherming van het cultureel erfgoed.

c. Waar wil je met Het Netwerk op gericht zijn?

 • ruimte voor reflectie en inspiratie;
 • strategische discussie over volkshuisvestelijke toekomstbeelden;
 • initiator van en platform voor vernieuwing.

2. Wat draagt jouw organisatie bij aan het dichterbij brengen van dat ideaalbeeld?

 • een kwetsbare opstelling in het maatschappelijke debat over de positie van woningcorporaties;
 • vernieuwing niet alleen in woorden en daden;
 • discussie en transparantie.

3. Wat kan / moet Het Netwerk daaraan bijdragen? Denk daarbij ook aan de thema’s die je wilt inbrengen:

 • het samenbrengen van elkaar versterkende initiatieven;
 • eigendomsneutrale volkshuisvesting;
 • het verkennen van de grenzen van het maatschappelijke gewenste;
 • het werken aan europese zichtlijnen en doordenken van de gevolgen van de globalisering van de samenleving;
 • bijdragen aan integratie in wijk en werk;
 • maatschappelijke herpositionering van corporaties.

Leon Bobbe,
Dudok Wonen

16 mei 2006

Naschrift: Het Netwerk is hierna doorgegaan onder de naam ‘Het WoonNetwerk‘