Right to buy

‘Kunnen wij al onze huurders het recht geven op het kopen van een woning?’ Deze uitdagende vraag stond vanochtend centraal in het MT. Vastgoed werkt op dit moment aan een nieuwe visie op onze woningportefeuille. Maar voordat zoiets wordt uitgewerkt, moet je het als MT eens zijn over de hoofdlijnen. Anders loop je het risico dat al het werk van Vastgoed voor niets is.

De discussie was goed voorbereid door Vastgoed. En ook deze keer bleek dat we als team steeds beter op elkaar ingespeeld raken. We begrepen elkaar direct, wisten de juiste, scherpe vragen te stellen en kwamen razendsnel tot de essenties. En – wat natuurlijk het belangrijkst is – we konden Vastgoed een heldere lijn meegeven. Op zich waren het geen lijnen die zullen verrassen. Maar in de corporatiewereld zijn ze revolutionair. En bij iedere stap kijk ik met verbazing hoe snel we ons tot een geheel nieuwe organisatie weten te ontwikkelen. We zijn echt de corporatie opnieuw aan het uitvinden; we proberen de dromen van onze voorgangers weer te laten herleven. Dat geeft mij veel energie.

Vastgoed kan verder gaan. Ik wacht vol spanning op de eerste beleidsstukken en scenarioberekeningen. Niet alleen voor het MT maar ook voor bespreking in bredere kring.