De bewegende wijk (bijlage)

Hoe kan ‘de bewegende wijk’ er uit zien?De Bewegende Wijkbiedt iedereen perspectiefBij oplevering van de wijk bestaat 70% van de woningen uit betaalbare huur en koop.

Bewoners kunnen elk moment de woning kopen tegen marktwaarde of tegen een sociale koopprijs.

We garanderen dat minimaal 30% van de woningen in het betaalbare segment blijft. Bovendien voorzien we in mogelijkheden om koopwoningen terug te brengen in het huursegment.

Eengezinswoningen zijn uitbreidbaar (naar boven en/of naar achter).

Bij gestapelde woningbouw kan men de naastgelegen woning erbij kopen of huren. Als de bewoner vertrekt worden de woningen weer gesplitst (zodat het weer bereikbaar is voor iemand die aan het begin van de wooncarrière staat).

Wij ondersteunen mensen bij het realiseren van waardevermeerderende verbeteringen in of aan de woning.

Een aantal gebouwen in de wijk is zodanig flexibel (juridisch en bouwkundig) en duurzaam dat er drastische transformaties tussen wonen, werken en zorg-, onderwijs- en welzijnsfuncties kunnen plaatsvinden.