De geschiedenis houdt op als de toekomst begint

Het is augustus 2018. Jos van der Lans eindigt zijn boek over 150 jaar De Key met de vraag of De Key haar nieuwe koers ook daadwerkelijk gaat realiseren? Van der Lans blikt daarbij voorzichtig vooruit: ‘Haar gelijk ligt in de toekomst als over pakweg vijf jaar haar emancipatiespringplank, haar opstapje voor woonstarters, haar lanceerbasis van nieuwkomers op de woningmarkt ook vruchten gaat afwerpen’.

Die vijf jaar zijn nog niet verstreken. Maar met mijn vertrek in zicht, durf ik voorzichtig de tussenbalans op te maken.

Nieuwe koers

Het Koersdocument uit 2015 schetst een samenhangend toekomstbeeld voor de organisatie. Dat beeld bestaat uit een drietal pijlers: een heldere focus, een revolverend fonds en een wendbare organisatie. Ik loop ze kort langs.

  • Heldere focus

Focussen op woonstarters zonder daarbij de zittende bewoners uit het oog te verliezen. Dat is de ambitie. In 2015 was bijna een kwart van onze huurders een woonstarter. Op basis van een imposante nieuwbouwproductie en een gestage instroom in de voorraad, is het aannemelijk dat in 2025 de helft van de huurders woonstarter is. Daarin ligt De Key dus goed op koers.

Mede door de grote instroom van statushouders, zijn in korte tijd nieuwe beheer- en zelforganisatieconcepten voor woonstarters ontwikkelt. Niet alleen voor vijf Startblok-projecten maar ook voor andere communities van allerlei woonstarters. De prachtige Startblok-slogan ‘building a future together’ inspireert ons daarbij nog dagelijks.

  • Revolverend fonds

De financiele huishouding van De Key is weer op orde gebracht onder meer door bijna 40% van onze leningen af te lossen. Dat betekent jaarlijks tientallen miljoenen minder rente betalen. Dat geeft ruimte om meer in woningverbetering te investeren. Daarvan profiteren veel huurders waaronder de bewoners in de Vogelpunt (Noord) en in de Johan Greivestraat (Nieuw West). Hier worden honderden monumentale woningen in oude luister hersteld. 

  • Wendbare organisatie

Om de snelle veranderingen in de samenleving te volgen, is een wendbare organisatie nodig. Niet top-down, niet bottum-up, maar rond georganiseerd. Alle perspectieven doen er toe. Volgens dat principe is de afgelopen jaren steeds meer gewerkt en georganiseerd. Daarmee is gebouwd aan een cultuur waarin ‘ontmoeten, samenwerken en leren’ centraal staan. Dit is nog niet af. Eigenlijk kan het nooit af zijn. Maar de richting waarin we bewegen, is dagelijks zichtbaar in onze samenwerking.

Onderlinge samenhang

Deze drie pijlers zijn in samenhang ontwikkeld. Ze versterken elkaar en dragen bij aan de continuïteit en kwaliteit van ons werk. Dat maakt De Key een herkenbare organisatie waarin betrokken en bevlogen medewerkers hun talenten ontwikkelen en woonstarters hun eerste stappen zetten op de woningmarkt.

De toekomst

Met gevoel van spijt sluit Van der Lans zijn meer dan excellente boek af met de constatering ‘dat de geschiedenis ophoudt als de toekomst begint’. Vanaf nu maak ik definitief deel uit van de geschiedenis. De toekomst ligt open. Voor al mijn collega’s waar ik met pijn in mijn hart afscheid van neem. Voor Karen Verdooren die het stokje van mij overneemt. Voor een organisatie die onder haar statutaire naam ‘Lieven de Key’ het werk een persoonlijker signatuur gaat geven.

Ikzelf kom in een nieuwe levensfase. Daar kijk ik naar uit. Maar wat zal ik De Key missen: alle partners, alle fijne collega’s, de Raad van Toezicht, het DirectieTeam waarin we elkaar steeds inspireerden, en natuurlijk Ria.

Uiteindelijk gaat het mij altijd om mensen. Ik hoop zowel voor huurders als voor collega’s iets te hebben kunnen bijdragen in hun persoonlijke groei en geluk. Om zo samen de wereld een stukje mooier te kunnen maken.

Ik dank al mijn collega’s voor het mooie afscheid dat ze voor me hebben georganiseerd. En wat is het Magazine mooi geworden!