23% geen hogere huur

Vandaag zag ik de exacte cijfers van onze huurverhoging van 1 juli 2016. Huurders met een laag inkomen wonend in een huis met een hogere huur, komen er het best uit. Daar tegenover staat dat mensen met een hoger inkomen slechter af zijn.

23% van onze huurders kreeg helemaal geen huurverhoging, 20% zag de huur met maar 1% stijgen. Er zijn ook huurders waarvoor de woning 2,6% tot 4,6% duurder is geworden. Dat zijn huurders met een hoger inkomen. Het gaat om 1/5 deel van onze huurders. 

huurverhoging-2016-de-key

De komende jaren zal dit beeld zich herhalen. Een deel van de huurders bij De Key krijgt geen huurverhoging. Goed nieuws hierbij is dat volgend jaar de huurtoeslag met € 10,50 per maand wordt verhoogd. Helaas staat daar tegenover dat bij De Key de verhuurdersheffing stijgt naar zo’n € 1000,- per woning per jaar. En als de WOZ-waarde zo blijft stijgen (afgelopen jaar met 15%!), stijgt de verhuurdersheffing met hetzelfde percentage. Daar moet ik even niet aan denken, want ook dat moet worden betaald.