De panelen schuiven

Schuivende_panelen23 Aedes-ledenraadsleden, een minister en de directeur-generaal van VROM discussieerden zaterdagochtend in Hilversum druk over het ‘antwoord aan de samenleving’. Het betrof het aanbod dat de corporaties aan de formateur wensen te doen. De discussie was scherp en spitst zich toe op de vraag hoe ver corporaties gaan in het nemen van verantwoordelijkheid voor de betaalbaarheid van het wonen. Traditioneel is dat een taak van de overheid waarbij corporaties niet meer zijn dan ‘uitvoeringsinstanties’. Vooral vanuit de traditionele, socialistische hoek wordt deze visie sterk aangehangen. Gelukkig schuiven de panelen snel. Ik behoorde tot een ruime meerderheid van ledenraadsleden die vond dat het tijd was voor verandering. De komende week worden alle leden op ledenraadsplegingen daarover gehoord. Ik kijk uit naar de discussie met mijn collega’s.