Rijke corporatie moet verkopen?

‘U bent één van de rijkste corporaties van Nederland maar zou u niet meer woningen gaan verkopen?’ Dat was gisteravond een opvallende vraag van de accountant aan de Raad van Commissarissen. Nog geen half uur eerder was die vraag, in de voorbereiding van het gesprek, ook al door een commissaris gesteld. De tegenstelling lijkt groot. We zijn rijk, misschien wel te rijk, maar waarom toch moeten verkopen? Dat heeft te maken met onze mogelijkheden om leningen voor onrendabele toppen in nieuwbouw en herstructurering te borgen bij het WSW. Ons bouw- en herstructureringsprogramma is zo omvangrijk dat we over een aantal jaren onze grenzen bereiken. Deze discussie bevestigde nog eens dat we terecht hard aan het nadenken zijn over ons verkoopprogramma voor de komende jaren.

Overigens waren de Commissarissen zeer complimenteus over de jaarrekening en het jaarverslag. De eer daarvoor komt natuurlijk vooral toe aan Financien, Communicatie en alle anderen die hiervoor zich hebben ingezet. Bedankt!
En als ik naar de eerste, mooie ontwerpen voor het jaarverslag kijk, dan weet ik zeker dat iedereen over een maand alles met een glimlach zal gaan lezen ……