Home

strategie | positionering

.

Bureau Nescio helpt organisaties strategieën te ontwikkelen. Denkend vanuit de kwaliteit van het product en de positionering in de eigen markt. In verbondenheid met ambities en idealen.

.

.

.

verbonden aan doelen

Een belangrijke voorwaarde voor succes is een duidelijk doel. Een doel dat verbindt. Een doel dat niet alleen herkenbaar maar ook onderscheidend is. Een doel waarover je met trots vertelt, waaraan je graag samen werkt. Een doel met een gedachte en een strategie.

ons domein

Bureau Nescio voelt zich thuis bij semi-publieke organisaties die werken in een omgeving waar bijna alles complex is. Waar de maatschappij steeds hogere eisen stelt en de spelregels alsmaar veranderen. Een tijdperk waar de plannen voor de langetermijn nauwelijks mogelijk is en dus de ‘stip op de horizon’ het belangrijkste houvast is.

uw vraag, onze rol

Wat zijn de strategische vragen van de organisatie? Ons plezier ligt in het luisteren en spiegelen. En in het verbinden van vragen en perspectieven. De opbrengst daarvan is niet voorspelbaar maar hopelijk wel inspirerend. En afhankelijk van de uitkomst, faciliteert Nescio bijvoorbeeld verdiepende gesprekken, biedt het nieuwe perspectieven of compacte doorkijkjes op het gebied van strategie en positionering. 

het perspectief van Nescio

Een duurzame bedrijfsstrategie heeft tijd nodig om te groeien. En zal ook altijd blijven bewegen. Juist die beweging vraagt voortdurend om reflectie op het eigen functioneren en om een frisse blik op de omgeving. De ‘Strategische Driehoek’ van Mark Moore helpt daarbij. Door in samenhang te kijken naar de geleverde publieke waarde, naar wat de maatschappij verwacht en de effectiviteit waarmee wordt gewerkt. 

Over bureau Nescio

Bureau Nescio verbindt adviseurs met elkaar en met opdrachtgevers. Wij voelen ons thuis bij organisaties die uitgedaagd worden door de toekomst en daarbij nieuwe wegen durven te bewandelen.

Niet met zevenmijls-laarzen maar stap voor stap. In onderlinge verbinding en ontmoeting. Voor organisaties die maatschappelijk relevant willen blijven.

Initiator van Bureau Nescio is Leon Bobbe.

Onze kracht

Een bedrijfsstrategie en onderliggende visie en missie moeten van grote eenvoud zijn om breed te kunnen delen en omarmen.

Het biedt inspiratie en daagt mensen uit om samen te werken en te leren.

Bureau Nescio denkt en ontwikkelt graag mee. En verankert zo nodig het strategische gedachtegoed in compacte beelden.

Wie was Nescio?

Nescio (1882 – 1961) is een invloedrijke schrijver met een klein oeuvre. Zijn stijl is precies en origineel, waarbij met weinig versiering en minimale middelen maximale effecten worden bereikt.

De onbereikbaarheid van idealen was een belangrijk thema in zijn literaire werk. Met de meeste hoofdpersonen in zijn boeken loopt het dan ook niet goed af.

Bureau Nescio ziet het als een uitdaging om idealen wel bereikbaar te maken.

wij maken graag kennis

bureaunescio@icloud.com – mob 06-53624930