.

Léon Bobbe helpt organisaties strategieën te ontwikkelen. Denkend vanuit de kwaliteit van het product en de positionering in de eigen markt. In verbondenheid met ambities en idealen.

.

verbonden aan doelen

Een belangrijke voorwaarde voor succes is een duidelijk doel. Een doel dat verbindt. Een doel dat niet alleen herkenbaar maar ook onderscheidend is. Een doel waarover je met trots vertelt, waaraan je graag samen werkt. Een doel met een gedachte en een strategie.

werkdomein

Ik werk graag in een omgeving waar bijna alles complex is. Waar de maatschappij steeds hogere eisen stelt en de spelregels alsmaar veranderen. Een tijdperk waar de plannen voor de langetermijn nauwelijks mogelijk is en dus de ‘stip op de horizon’ het belangrijkste houvast is.

uw vraag, mijn rol

Wat zijn de strategische vragen van uw organisatie? Mijn plezier ligt in het luisteren en spiegelen. En in het verbinden van vragen en perspectieven. De opbrengst daarvan is niet voorspelbaar maar hopelijk wel inspirerend. En afhankelijk van de uitkomst, faciliteert ik bijvoorbeeld verdiepende gesprekken, biedt het nieuwe perspectieven of compacte doorkijkjes op het gebied van strategie en positionering. 

het perspectief

Een duurzame bedrijfsstrategie heeft tijd nodig om te groeien. En zal ook altijd blijven bewegen. Juist die beweging vraagt voortdurend om reflectie op het eigen functioneren en om een frisse blik op de omgeving. De ‘Strategische Driehoek’ van Mark Moore helpt daarbij. Door in samenhang te kijken naar de geleverde publieke waarde, naar wat de maatschappij verwacht en de effectiviteit waarmee wordt gewerkt. 

contact:

leonbobbe@icloud.com

mobiel 06-53624930