Idealen bereikbaar maken

.

Léon Bobbe helpt organisaties strategieën te ontwikkelen. Denkend vanuit de kwaliteit van het product. Werkend aan een heldere positie in de eigen markt. En in verbondenheid met de eigen ambities en idealen.

.

verbonden aan doelen

Een belangrijke voorwaarde voor succes is een duidelijk doel. Een doel dat verbindt. Een doel dat niet alleen herkenbaar maar ook onderscheidend is. Een doel waarover je met trots vertelt, waaraan je graag samen werkt. Een doel met een gedachte en een strategie.

uw vraag, mijn rol

Wat zijn de strategische vragen van uw organisatie? Mijn plezier ligt in het luisteren en spiegelen. En in het verbinden van vragen en perspectieven. De opbrengst daarvan is niet voorspelbaar maar hopelijk wel inspirerend. En afhankelijk van de uitkomst, faciliteer ik bijvoorbeeld verdiepende gesprekken, biedt nieuwe perspectieven of compacte doorkijkjes op het gebied van strategie en positionering. 

Ik werk graag mee in een omgeving waar bijna alles complex is. Waar de maatschappij steeds hogere eisen stelt en de spelregels alsmaar veranderen. In een tijdperk waarin de iets langere termijn niet valt te voorspellen en dus de ‘stip op de horizon’ het belangrijkste houvast is.

.

het perspectief

Een duurzame bedrijfsstrategie heeft tijd nodig om te groeien. En zal ook altijd blijven bewegen. Juist die beweging vraagt voortdurend om reflectie op het eigen functioneren en om een frisse blik op de omgeving. De ‘Strategische Driehoek’ van Mark Moore helpt daarbij. Door in samenhang te kijken naar de geleverde publieke waarde, naar wat de maatschappij verwacht en de effectiviteit waarmee wordt gewerkt. 

contact:

leonbobbe@icloud.com

mobiel 06-31212658

.