Portfolio 2021

ARTIS

Public Affairs: De primaire functie van ARTIS is haar natuur- en milieu educatieve taak. Elk jaar voor 1,5 miljoen bezoekers. Artis is een ontmoetingsplek waar de natuur op een vindingrijke manier dichtbij wordt gebracht. Artis faciliteert het debat over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt. Artis wil in toenemende mate een belangrijke rol spelen in het maatschappelijke debat omtrent natuurkwesties en gaat haar programma’s uitbreiden met externe partners met een vergelijkbare doelstelling, in binnen- en buitenland.

Vraag: Hoe kan Artis hierbij goed aansluiten op maatschappelijke en politieke agenda’s.

.

Jongerenhuisvesting 2.0

Programmering: Het Seminar Jongerenhuisvesting 2.0 zet oplossingen op een rij. Met daarbij diverse grensverleggende vernieuwingen gericht op meer segmentering in het aanbod en vernieuwing in de woonruimteverdeling. En het gaat niet alleen meer om ‘stenen stapelen’ maar ook om het ‘managen van communities. 

Vraag: Organiseer als associate van Som Seminars een inhoudelijk actueel en aansprekend Seminar.

.

Ik bouw betaalbaar

Zelfbouw: Voor starters met zelfbouwplannen biedt de stichting ‘Ik bouw betaalbaar’ starters op de woningmarkt een kans op een eigen huis. 

Rol: Toezichthouden en spiegelen.

.

Collaborative housing

Collectieven: Tientallen jaren ervaring met collectieve huisvestingsvormen en sociale koopproducten weerspiegelen mijn verbondenheid met dit onderwerp. Regelmatig wordt ik benaderd om mee te denken over nieuwe huisvestings en -financieringsvormen.

Rol: Meedenken en ontwikkelen

.

Neprom

Docent: Om locatie- en projectontwikkeling te laten slagen is goede samenwerking tussen de verschillende actoren dan ook cruciaal. De Neprom Leergang Projectontwikkeling bestaat al 30 jaar en biedt deze rugzak die je van A tot Z inzicht geeft in het vak en in de werkwijze van de verschillende actoren die bij project- en locatieontwikkeling zijn betrokken. 

Vraag: Beschrijf wat de rol is van corporatie op het gebied van gebiedsontwikkeling een hoe kunnen partijen hierbij samenwerken.

.

Arcadis

Masterclasses: Zowel bij Arcadis als bij Over Morgen zijn er steeds meer (jongere) collega’s (die graag) actief (zijn) in de corporatie wereld. Om het kennis en ervaringsniveau van het woningcorporatieteam nog verder te vergroten, worden (interne) masterclasses georganiseerd. 

Vraag: spar en geef je visie op de opgaven in de corporatiewereld en onderzoek samen met de deelnemers wat voor (out of the box) “proposities” meerwaarde voor woningcorporaties kunnen hebben.

.

Gesprekken in het park

Ontwikkeling: In welke richting wil ik mij ontwikkelen? Elke professional staat wel eens voor die vraag. Ik biedt korte gesprekssessies voor talenten, managers en toezichthouders.

Relevant(st)e functie-ervaringen:

  • Bestuurder De Key
  • Bestuurder Dudok Wonen
  • Directeur Woonbond
  • Financieel Directeur Vannimwegen
  • Commissaris Boei BV
  • Commissaris Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
  • Commissaris Ik Bouw Betaalbaar
  • Commissaris Woonenergie
  • Dagelijks Bestuur Amsterdamse Federatie Woningcorporaties