Portfolio

Samen maken we die andere toekomst

Bestuurlijk klankbord: Een nieuw en uitdagend ondernemingsplan van woningcorporatie Idealis is vastgesteld. Een ondernemingsplan dat anticipeert op een wereld die verandert. Vitalis huisvest jongeren die studeren en promoveren in Wageningen en Ede.

Vraag: Hoe zet Idealis alle ambities uit het ondernemingsplan om in succesvolle veranderingen.

Expertgroep coöperatie de ‘Samenwerking’

Expert: De ‘Samenwerking’ is een Amsterdamse Coöperatieve Woningvereeniging, opgericht in 1908. Het heeft ca 900 vooral monumentale huurwoningen voor leden met middeninkomens. Het huurbeleid moet geactualiseerd worden.

Vraag: Kom tot een toekomstbestendig, integraal beleid, waarin helder staat beschreven hoe de huurprijzen van Samenwerking tot stand komen.

Verduurzaming VvE-bezit woningcorporaties

Programmering: Veel bezit van corporatie zit in VvE’s. In grote steden kan dat oplopen tot meer dan meer dan 40% van het corporatiebezit. Terwijl nog maar weinig corporaties beleid hebben ontwikkeld voor het verduurzamen van hun VvE-bezit. 

Vraag: Ontwikkel een SOM-seminar waarin corporaties een breed scala aan handvatten krijgen om hun portefeuillestrategie te actualiseren en uit te breiden met een VvE-strategie.

.

ARTIS

Public Affairs: De primaire functie van ARTIS is haar natuur- en milieu educatieve taak. Elk jaar voor 1,5 miljoen bezoekers. Artis is een ontmoetingsplek waar de natuur op een vindingrijke manier dichtbij wordt gebracht. Artis faciliteert het debat over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt. Artis wil in toenemende mate een belangrijke rol spelen in het maatschappelijke debat omtrent natuurkwesties en gaat haar programma’s uitbreiden met externe partners met een vergelijkbare doelstelling, in binnen- en buitenland.

Vraag: Hoe kan Artis hierbij goed aansluiten op maatschappelijke en politieke agenda’s.

.

Jongerenhuisvesting 2.0

Programmering: Het Seminar Jongerenhuisvesting 2.0 zet oplossingen op een rij. Met daarbij diverse grensverleggende vernieuwingen gericht op meer segmentering in het aanbod en vernieuwing in de woonruimteverdeling. En het gaat niet alleen meer om ‘stenen stapelen’ maar ook om het ‘managen van communities. 

Vraag: Organiseer als associate van Som Seminars een inhoudelijk actueel en aansprekend Seminar.

.

Ik bouw betaalbaar

Zelfbouw: Voor starters met zelfbouwplannen biedt de stichting ‘Ik bouw betaalbaar’ starters op de woningmarkt een kans op een eigen huis. 

Rol: Toezichthouden en spiegelen.

.

Collaborative housing

Collectieven: Tientallen jaren ervaring met collectieve huisvestingsvormen en sociale koopproducten weerspiegelen mijn verbondenheid met dit onderwerp. Regelmatig wordt ik benaderd om mee te denken over nieuwe huisvestings en -financieringsvormen.

Rol: Meedenken en ontwikkelen

.

Opleiding Bestuurder Corporatie 21e eeuw

Docent: Deze opleiding is bedoeld voor ambitieuze nieuwe bestuurders en voor directie- en MT leden binnen en buiten de sector die de ambitie hebben om binnen afzienbare tijd een bestuursfunctie te gaan bekleden.
De opleiding is opgezet door Erly in samenwerking met De Vernieuwde Stad.

Vraag: Wat betekent besturen in een steeds veranderende werkelijkheid. Wat zijn de grote ontwikkelingen en uitdagingen.

Neprom

Docent: Om locatie- en projectontwikkeling te laten slagen is goede samenwerking tussen de verschillende actoren dan ook cruciaal. De Neprom Leergang Projectontwikkeling bestaat al 30 jaar en biedt deze rugzak die je van A tot Z inzicht geeft in het vak en in de werkwijze van de verschillende actoren die bij project- en locatieontwikkeling zijn betrokken. 

Vraag: Beschrijf wat de rol is van corporatie op het gebied van gebiedsontwikkeling een hoe kunnen partijen hierbij samenwerken.

.

Arcadis

Masterclasses: Zowel bij Arcadis als bij Over Morgen zijn er steeds meer (jongere) collega’s (die graag) actief (zijn) in de corporatie wereld. Om het kennis en ervaringsniveau van het woningcorporatieteam nog verder te vergroten, worden (interne) masterclasses georganiseerd. 

Vraag: spar en geef je visie op de opgaven in de corporatiewereld en onderzoek samen met de deelnemers wat voor (out of the box) “proposities” meerwaarde voor woningcorporaties kunnen hebben.

.

Masterclass doelgroepen

Het huisvesten van ouderen en jongeren heeft bij veel corporaties prioriteit. Maar hoe verhouden die prioriteiten zich tot elkaar? Voor wie moeten we bouwen en hoe moeten we woningen toewijzen? In deze masterclass worden corporatie-bestuurders uitgedaagd en geïnspireerd om – denkend vanuit hun eigen missie en woningmarkt – te komen tot strategische keuzes.

.

Gesprekken in het park

Ontwikkeling: In welke richting wil ik mij ontwikkelen? Elke professional staat wel eens voor die vraag. Ik biedt korte gesprekssessies voor talenten, managers en toezichthouders.

.

Seminar Huurbeleid

Actualiteiten: Herijking van het huurbeleid van corporaties is onontkoombaar! Dat staat centraal op het SOM Seminaractualiteit huurbeleid corporaties’. Vanuit verschillende perspectieven worden vraagstukken geduid. Financiële en beleidsmatige invalshoeken komen langs. Ze worden benaderd vanuit zowel het landelijke als lokale perspectief.

Rol: programmering en dagvoorzitter.